Oferta

Home / Oferta
Psychoterapia
 • Problemy i kryzysy w życiu
 • Niska samoocena
 • Trudności dnia codziennego
 • Wypalenie zawodowe
 • Choroby psychosomatyczne
 • Nerwice
 • Zaburzenia lękowe
 • Stany obniżonego nastroju
 • Depresja
 • Tzw. Syndrom DDA / DDD
Coaching
 • Wypalenie zawodowe
 • Asertywność
 • Strategia działania zawodowego
 • Relacje lekarz - pacjent
 • Rozwój kariery
Jak pracuję

Praca w zakresie psychoterapii rozpoczyna się wstępnymi sesjami konsultacyjnymi. 

Są to spotkania, na których mamy możliwość się poznać i zadecydować o podjęciu dalszej współpracy.  Trwa to zwykle około 3 sesji.  Omawiamy wtedy wstępnie rodzaj problemów,  z którymi zgłasza się pacjent, oraz ustalamy cele  i formę współpracy. 

 Zawieramy też kontrakt terapeutyczny czyli rodzaj umowy,  w której zawarte są różne sprawy techniczne dotyczące częstotliwości spotkań,  płatności, nieobecności, sposobu zakończenia terapii itd. 

To również czas na zadawanie pytań i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości.

 Może zdarzyć się tak, że poproszę pacjenta o dodatkową konsultację psychiatryczną.


Praca w zakresie coachingu  rozpoczyna się również od zawarcia kontraktu, ale ze względu na inny charakter zwykle nie wymaga wstępnych sesji zapoznawczych i innych konsultacji.


Z kim pracuję

Jako psychoterapeuta pracuję z osobami dorosłymi. Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integratywnym ze szczególnym wykorzystaniem Terapii Schematów.

Jako  Medical Coach pracuję głównie z lekarzami w obszarach związanych z pracą, wypaleniem zawodowym i innymi trudnościami w życiu medycznym oraz ze studentami i absolwentami medycyny i stomatologii,  którym towarzyszę w rozwoju ich ścieżki zawodowej.


Co robię

Jako psychoterapeuta prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. 

Jako Medical Coach pracuję z lekarzami oraz studentami medycyny i stomatologii .


Oferta
Psychoterapia

Trudności życiowe, przeszłość

Coaching

Cele na przyszłość

Szkolenia

Rozwój osobisty

Masz pytania

Skontaktuj sie ze mną

Kontakt